Nhờ các kiến thức học trên lớp Minh Khoa đã tự tin hơn trong giao tiếp

Cảm ơn cô giáo đã có những nhận xét và ý kiến để giúp gia đình chúng tôi biết thêm về cháu.

Về cơ bản, cháu đã tiến bộ hơn so với trước khi đi học. rành mạch và có thể đứng trước đám đông để phát biểu và nêu ra ý kiến của mình. Đặc biệt, con tiếp thu được khá nhiều các kiến thức tự nhiên,

Lượt đọc: 439