Bảo Lam ngày càng hào hứng đến với lớp học FasTracKids

Bảo Lam buổi đầu tiên đến lớp cùng anh vẫn còn khóc lóc rất nhiều, con sợ khi phải đến một môi trường mới và học tập toàn những điều mới lạ. Thế nhưng cũng chỉ qua một vài buổi học con đã tiến bộ hơn rất nhiều, đến lớp hào hứng và không cần ngồi sát với anh như trước nữa. Là một cô bé ít nói về những việc học tập trên lớp, nhưng rất lạ là dạo này Lam hay kể với mẹ hơn về bài học. Cứ điều gì mới con đều nói, ” Mẹ ơi, cái gì con biết đều là ở lớp cô Hương dạy đấy mẹ ạ”

Lượt đọc: 1,259