[Zuma2-SU0903] Lễ trao chứng chỉ môn Sinh vật học

Các bạn FasTracKids lớp Zuma2-SU0903 hào hứng trong buổi trao chứng chỉ

Ngày 24/05/2009, các bạn FasTracKids lớp Zuma2-SU0903 đã hoàn thành môn Sinh vật học và được nhận chứng chỉ đầu tiên đánh dấu một mốc đáng nhớ trong hành trình 2 năm khám phá kiến thức và kỹ năng tại FasTracKids-Bé thông minh. Nhưng có lẽ các bạn không biết rằng, chính lớp học này cũng đã đánh dấu một bước phát triển của FasTracKids-Bé thông minh với việc mở thêm 2 phòng học mới Zuma và Kenny.

Các bạn FasTracKids lớp Zuma2-SU0903 đón nhận chứng chỉ Sinh vật học

Mời các bạn cùng xem album ảnh về những bài học Sinh vật học của các bạn nhỏ lớp Zuma2-SU0903 <

Lượt đọc: 2,432