KỸ NĂNG SỐNG LÀ GÌ?

Kỹ năng sống là gì? Tổ chức Y tế Thế giới đã định nghĩa kỹ năng sống là “khả năng thích ứng và hành vi tích cực giúp các cá nhân giải quyết hiệu quả các nhu cầu và thách thức của cuộc sống hằng ngày”. UNICEF định nghĩa kỹ năng sống là “một phương pháp tiếp cận thay đổi hành vi hoặc phát triển hành vi được thiết kế nhằm giải quyết sự cân bằng của ba lĩnh vực: kiến ​​thức, thái độ và kỹ năng”.

Trong khi nhiều cha mẹ có vẻ đang hiểu khái niệm này khá hạn hẹp, họ cho rằng kỹ năng sống đơn giản là kỹ năng sinh tồn, kỹ năng chào hỏi, kết bạn, kỹ năng xử lý các tình huống xảy ra hằng ngày theo đúng chuẩn mực. Việc hiểu chưa đúng dẫn tới hệ quả là chúng ta chưa thấy được tầm quan trọng và đầu tư đúng mức để nâng cao kỹ năng sống cho con.

Định nghĩa của UNICEF dựa trên bằng chứng nghiên cứu cho thấy rằng không thể ứng phó với rủi ro  nếu thiếu năng lực kiến ​​thức, không có thái độ và kỹ năng tốt. Kỹ năng sống về cơ bản là những khả năng giúp nâng cao sức khỏe tinh thần và năng lực ở người trẻ khi đối mặt với thực tế cuộc sống.

Để có thể có được các kỹ năng sống tốt và thành công trong cuộc sống khi lớn lên, trẻ cần được rèn luyện kỹ năng sống từ khi còn rất nhỏ, các kỹ năng này cần được trau dồi, rèn luyện để tạo thành phản xạ, bản năng trong mỗi con người, và cần được rèn luyện ngay khi chập chững bước vào các năm học mầm non.

Vậy các chiến lược và kỹ thuật kỹ năng sống cốt lõi là gì? UNICEF, UNESCO và WHO liệt kê 8 chiến lược và kỹ thuật kỹ năng sống cốt lõi.

  1. Kỹ năng xây dựng sự tự nhận thức, sự tự tin, lòng tự trọng
  2. Tư duy phản biện
  3. Kỹ năng ra quyết định,
  4. Kỹ năng giải quyết vấn đề,
  5. Tư duy sáng tạo,
  6. Kỹ năng giao tiếp hiệu quả,
  7. Kỹ năng quan hệ giữa các cá nhân,
  8. Sự đồng cảm và đối phó với căng thẳng và cảm xúc.

Sự tự nhận thức, lòng tự trọng và sự tự tin là những công cụ cần thiết và tiên quyết để mỗi học sinh hoặc người lớn hiểu được điểm mạnh và điểm yếu của một người, từ cơ sở này phát triển tốt các kỹ năng khác.

Mỗi người cũng phải có kỹ năng đánh giá hậu quả trong tương lai của hành động hiện tại của mình và hành động của người khác. Mỗi cá nhân cần có khả năng xác định các giải pháp thay thế và để phân tích ảnh hưởng của các giá trị của chính mình và các giá trị của những người xung quanh.

Với bộ kỹ năng này cá nhân có thể nhận ra các cơ hội sẵn có và chuẩn bị đối mặt với các mối đe dọa có thể xảy ra. Điều này dẫn đến sự phát triển nhận thức xã hội về mối quan tâm của gia đình và xã hội và những vấn đề nảy sinh.

Kỹ năng giao tiếp/giao tiếp – bao gồm bằng lời nói và không lời: giao tiếp, lắng nghe tích cực và khả năng bày tỏ cảm xúc và đưa ra ý kiến. Khi lớn hơn một chút kỹ năng này bao gồm cả các kỹ năng đàm phán/từ chối và kỹ năng quyết đoán.

Đồng cảm, đó là khả năng lắng nghe và hiểu nhu cầu của người khác, cũng là một kỹ năng giao tiếp quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng quản lý xung đột của một người.

Làm việc theo nhóm và khả năng hợp tác bao gồm việc thể hiện sự tôn trọng đối với những người xung quanh.

Sự phát triển của bộ kỹ năng này giúp thanh thiếu niên được chấp nhận trong xã hội. Những kỹ năng này dẫn đến chấp nhận các chuẩn mực xã hội và tạo nền tảng cho hành vi xã hội của người lớn.

Các kỹ năng không thể học được từ việc ngồi một mình và đọc sách. Để có được bộ kỹ năng này và sử dụng thành công, ta cần thì cần phải có đủ ba thành phần:  kỹ năng sống, nội dung và phương pháp. Điều này có nghĩa là các kỹ năng sống có thể được học thông qua việc sử dụng các phương pháp và công cụ nhất định.

Hãy liên lạc với FasTracKids Bé Thông Minh để bắt tay xây dựng bộ kỹ năng cho con ngay từ khi con còn nhỏ.

Đăng ký tại đây hoặc liên lạc với:

Hotline: 0961362606

Lượt đọc: 205