Học thuyết Trí thông minh đa dạng

Báo cáo được trình bày tại Hiệp hội Nghiên cứu Giáo dục Mỹ, Chicago, Illinois, ngày 21 tháng 4 năm 2003.

Phần 1

Tôi thường được hỏi đầu tiên tôi có ý tưởng học thuyết Trí Thông minh đa dạng như thế nào. Có lẽ câu trả lời thực nhất là “Tôi không biết”. Tuy nhiên, câu trả lời này không thỏa mãn  người hỏi và ngay cả tôi. Với lợi ích nhìn nhận vấn đề sau, tôi sẽ đề cập đến các yếu tố xa gần sau đây :

  1.  Là một người trẻ tuổi tôi là người chơi piano nghiêm túc và nhiệt tình tham gia các môn nghệ thuật khác. Khi tôi bắt đầu nghiên cứu nhận thức và phát triển tâm lý học, tôi đã rất chú ý đến sự thiếu hụt trong bất kỳ đề cập nào của nghệ thuật . Mục tiêu công việc là để tìm một nơi dành cho nghệ thuật trong tâm lý học. Tôi vẫn cố gắng! năm 1967 sự quan tâm tiếp tục của tôi trong nghệ thuật đã thúc đẩy tôi trở thành một thành viên sáng lập của Project Zero, một nhóm nghiên cứu cơ bản ở  Trường Harvard Graduate School of Education do một triết gia lưu ý về nghệ thuật, Nelson Goodman lập ra. Trong suốt 28 năm, tôi là đồng giám đốc của Project Zero và tôi vui khi nói rằng tổ chức tiếp tục phát triển mạnh mẽ.
  2. Khi việc làm luận án tiến sĩ của tôi sắp hoàn thành, đầu tiên tôi biết đến nghiên cứu về thần kinh của Norman Geschwind. Tôi bị thu hút bởi cuộc thảo luận của Geschwind về những gì xảy ra với một người bình thường hay một người có tài năng chẳng may đột quỵ hay bị một  hình thức tổn thương não khác. Thường thì các triệu chứng đi ngược với trực giác : Ví dụ, một bệnh nhân có triệu chứng bị chứng mất một phần hoặc hoàn toàn khả năng đọc nhưng không liên quan tới hay bị mắc chứng mất một phần hoặc hoàn toàn khả năng viết  mất khả năng đọc chữ nhưng có thể vẫn đọc được số, tên đồ vật, và viết bình thường. Và chẳng hề có kế hoạch về việc này nhưng tôi đã dừng việc nghiên cứu về tâm lý học thần kinh, công việc tôi đã làm trong suốt hai mươi năm để cố gắng để tìm hiểu về những khả năng của não bộ con người.

Tôi luôn luôn thích thú viết lách và thời gian tôi bắt đầu công việc sau tiến sĩ với Geschwind, tôi đã hoàn thành ba cuốn sách. Cuốn sách thứ tư, The Shattered Mind, được xuất bản năm 1975, ghi lại những gì xẩy ra với các cá nhân bị đau đớn các hình thức khác nhau của tổn thương não. Tôi đã được chứng thực các bộ phận khác nhau của não chi phối cho các chức năng nhận thức khác nhau. Sau khi Tôi hoàn thành The Shattered Mind, Tôi đã nghĩ rằng tôi có thể viết một cuốn sách mô tả tâm lý những khả năng khác nhau của con người – một phiên bản hiện đại nghiên cứu về não. Năm 1976 Tôi thực sự đã viết một phác thảo cuốn sách với tiêu đề dự kiến Kinds of Minds. Tuy nhiên ai cũng  có thể nói cuốn sách này không bao giờ được viết ra – và thực sự tôi đã quên điều này trong nhiều năm. Nhưng ai đó cũng có thể nói rằng cuối cùng cuốn sách đó xuất hiện từ tủ đựng hồ sơ và trở thành  Frames of Mind

Lượt đọc: 2,652