FasTracKids Thủy Trúc có nhiều tiến bộ về giao tiếp

Thủy Trúc – lớp FasTracKids – Zuma2Su. Trong lớp, Thủy Trúc thể hiện sự hăng hái và tiến bộ trông thấy. Bạn hăng hái xung phong trả lời bài cũ, xung phong lên thuyết trình cũng như các hoạt động làm thí nghiệm.

Chị Thu Thủy – Phụ huynh của bạn cũng chia sẻ:

“Bố mẹ của Thủy Trúc đã nhận được báo cáo phát triển của con trong quá trình tham gia lớp học FasTracKids. Thủy Trúc dạo này có nhiều tiến bộ về giao tiếp, nhận thức và đặc biệt rất thích tham gia lớp học FasTracKids.  Trong thời gian tới, gia đình mong cô giáo rèn luyện cho con nhiều hơn để con tiến bộ thêm”.

 

 

Lượt đọc: 396