THIẾU TRÍ TUỆ CẢM XÚC Ở TRẺ 3 TUỔI

Trí tuệ cảm xúc bao gồm nhiều khía cạnh, thái độ đối mặt với thất bại, cách xử lý vấn đề, cách thể hiện cảm xúc, sự cảm thông và cách sử dụng ngôn ngữ để biểu đạt cảm xúc. Nhiều cha mẹ lo lắng hỏi về những biểu hiện thiếu trí tuệ cảm xúc ở trẻ 3 tuổi, Trong bài viết này chúng tôi sẽ chia sẻ […]

Chi tiết »

NGUYÊN NHÂN KÉM PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ CẢM XÚC Ở TRẺ

EQ chiếm 80% thành công của trẻ, nhưng thực tế ngày nay trẻ lại kém phát triển trí tuệ cảm xúc, nguyên nhân của việc kém phát triển trí tuệ cảm xúc ở trẻ em là gì? Thiếu giao tiếp, tương tác: Trẻ nhỏ học về cảm xúc và những ứng xử cảm xúc thông qua quan sát và hành vi của bạn bè đồng trang lứa và […]

Chi tiết »
0961362606