Trẻ nhỏ và các mức độ học tập trong Thang cấp độ tư duy Bloom

fastrackids bé thông minh

Benjamin Bloom nghiên cứu về trẻ nhỏ và các mức độ học tập Benjamin Bloom (1913-1999), là nhà tâm lý học và chuyên gia phân tích về cách thức học tập, ông được “kính trọng trên toàn thế giới vì những nghiên cứu về học tập, sự phát triển của con người và khái niệm làm chủ học tập và hình tháp học tập nổi tiếng của ông”., […]

Chi tiết »
0961362606