Howard Gardner và lớp học cho trẻ nhỏ

Howard Gardner đã viết hơn hai mươi cuốn sách và hàng trăm bài báo cho các tạp chí lớn nhỏ khác nhau. Tuy nhiên, ông chỉ thật sự nổi tiếng và được nhiều người biết đến khi tìm ra và công bố học thuyết Trí Thông minh Đa Dạng. Theo Howard Gardner, lý thuyết về Trí Thông minh đa dạng nếu được hiểu đúng cách sẽ giúp con […]

Chi tiết »

Thời gian phát triển đầu đời

Thời gian phát triển đầu đời

Lev Vygotsky là một nhà tâm lý học xuất chúng người Liên Xô cũ, Vygotsky đã để lại tổng cộng 200 tác phẩm khoa học. Những ấn phẩm chính đã xuất bản bao gồm: Vấn đề hành vi của nhận thức (1925), Tâm lý học giáo dục (1925), Sự phát triển năng lực chú ý  của trẻ em (1929), Những bài luận về lịch sử hành vi (viết cùng Luria) (1930), Tư duy và ngôn ngữ (1934), tuyển tập […]

Chi tiết »
0961362606