Ngày hội STEM dành cho trẻ em

Ngày hội STEM, BÉ THÔNG MINH, thí nghiệm toán học, học toán vui, giúp bé học toán, dạy toán cho trẻ 8 - 11 tuổi

  Ngày Hội STEM (Sience, Techonology, Engineering, Math)  là sự kiện khoa học công nghệ dành cho học sinh phổ thông trên toàn quốc được tổ chức dưới sự bảo trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ, Việt Nam. Mong muốn cao nhất của Ngày hội STEM đó là tạo điều kiện để ít nhất 2.000 học sinh (từ lớp 3 – lớp 6) được trải nghiệm các […]

Chi tiết »
0961362606