Howard Gardner, Thuyết Trí Thông minh Đa dạng – Phần 2

trí thông minh đa dạng

Năm 1983 Howard Gardner đưa ra học thuyết về Trí Thông minh Đa dạng gồm 7 trí thông minh. Năm 1996 ông tiếp tục đưa ra thêm Trí thông minh về tự nhiên. Theo Howard Gardner, Trí Thông minh Đa dạng cho thấy mỗi con người có khả năng biểu đạt tri thức của mình theo 8 cách khác nhau và học theo cách tốt nhất như thế […]

Chi tiết »

Thuyết Trí Thông minh Đa dạng

thuyết trí thông minh đa dạng

Học thuyết Trí Thông minh Đa dạng là một bước ngoặt cơ bản thay đổi cách đánh giá năng lực và giá trị mang lại cho xã hội của mỗi con người. Lâu nay Trí thông minh về ngôn ngữ và Trí thông minh tư duy lo-gic và toán học được coi là điểm tập trung của giáo dục. Theo truyền thống thì 2 loại trí thông minh […]

Chi tiết »
0961362606