Thuyết Trí Thông minh Đa dạng

thuyết trí thông minh đa dạng

Học thuyết Trí Thông minh Đa dạng là một bước ngoặt cơ bản thay đổi cách đánh giá năng lực và giá trị mang lại cho xã hội của mỗi con người. Lâu nay Trí thông minh về ngôn ngữ và Trí thông minh tư duy lo-gic và toán học được coi là điểm tập trung của giáo dục. Theo truyền thống thì 2 loại trí thông minh […]

Chi tiết »
0961362606