MIDA và STEM

MIDA khuyến khích trẻ say mê khám phá khoa học

Giới thiệu chung về chương trình MIDA MIDA – Multiple Intelligences Developement Activities là chương trình Phát triển Trí Thông Minh Đa Dạng dành cho học sinh từ 8 đến 11 tuổi. Đây là chương trình bản quyền của Trung Tâm Bé Thông Minh, được xây dựng dựa trên lý thuyết 8 Trí Thông Minh của Tiến sĩ Howard Gardner. Với phương pháp học tập hiện đại, đột […]

Chi tiết »
0961362606