Triết lý của Khóa học FasTrack Tots

khóa học tôi tự tin

Triết lý của Khóa học FasTrack Tots là HỌC MÀ CHƠI, CHƠI MÀ HỌC. Chúng ta đều biết trẻ nhỏ học tốt nhất khi chơi, khi trẻ chơi mọi giác quan của trẻ đều hoạt động và giúp lĩnh hội được rất nhiều từ những hoạt động này. Phương pháp  đột phá  trong giảng dạy và giáo dục của Khóa học FasTrack Tots khuyến khích bản tính tò […]

Chi tiết »

Giúp bé tiếp xúc với Toán học

Xây dựng nền móng kiến thức từ số đếm, hình khối, đo lường ngay từ những năm đầu đời, bạn có thể giúp bé tiếp xúc với Toán học tăng IQ toán học cho mai sau. Hoạt động với đôi tay giúp bé tiếp xúc với Toán học Các bé trong tuổi mẫu giáo thường bị lôi cuốn bởi những trò chơi liên quan đến xúc giác (đôi […]

Chi tiết »
0961362606