Tuyển giáo viên dạy FasTracKids Full Time

tuyển giáo viên

Thời hạn tuyển dụng giáo viên kỹ năng: 30/06/2020 Mô tả công việc giáo viên kỹ năng: Giảng dạy FasTracKids và các chương trình kỹ năng dành cho học sinh mẫu giáo và tiểu học theo chuẩn của trung tâm, Giảng dạy bằng tiếng Việt. Quyền lợi của giáo viên kỹ năng được hưởng: Được đào tạo phương pháp và kỹ năng giảng dạy theo chuẩn của Hoa […]

Chi tiết »

Trung tâm Bé Thông Minh tuyển dụng Giáo viên dạy Toán

tuyển giáo viên dạy toán

Thời hạn tuyển dụng: 30/06/2020 Tuyển dụng giáo viên dạy toán với các yêu cầu sau: Giảng dạy môn Toán tư duy cho Mẫu giáo và Tiểu học theo chương trình và yêu cầu của trung tâm theo phương pháp lấy học sinh làm trung tâm, học kết hợp với thực hành và trải nghiệm. Liên lạc và báo cáo tình hình học tập của học sinh Tham gia […]

Chi tiết »
0961362606