Phạm Phú Thái cực kỳ thích học Fundamentals

Mới học được 1 môn học nhưng Phú Thái cực kỳ  thích học Fundamentals. Mỗi tuần tới lớp học cậu lại tìm thấy niềm vui mới. Niềm vui của cậu thật là đơn giản, tuần trước cô giáo khen là cậu đã biết tổng hợp thông tin và tìm ra những ý chính để trình bày các ý kiến rõ ràng rành mạch và cụ thể hơn, tiết […]

Chi tiết »

Các môn học của FasTracKids Tots & FasTrack Fundamentals

môn học của FasTrack Tots & FasTrack Fundamentals

FasTracKids là chương trình Phát triển Tư duy và Rèn luyện kỹ năng cho trẻ nhỏ 4 – 8 tuổi tốt nhất bản quyền Hoa Kỳ. Với FasTracKids, trẻ được kích thích và nuôi dưỡng niềm ham mê học tập, tự tin, phát huy sự sáng tạo, tăng cường khả năng giao tiếp và hợp tác hiệu quả với những người xung quanh.

Chi tiết »

Mục tiêu của FasTrack Tots và FasTrack Fundamentals

Mục tiêu của FasTrack Tots và FasTrack Fundamentals

FasTracKids là chương trình Phát triển Tư duy và Rèn luyện kỹ năng cho trẻ nhỏ 4 – 8 tuổi tốt nhất bản quyền Hoa Kỳ. Với FasTracKids, trẻ được kích thích và nuôi dưỡng niềm ham mê học tập, tự tin, phát huy sự sáng tạo, tăng cường khả năng giao tiếp và hợp tác hiệu quả với những người xung quanh.

Chi tiết »
0961362606