Howard Gardner, Thuyết Trí Thông minh Đa dạng – Phần 2

trí thông minh đa dạng

Năm 1983 Howard Gardner đưa ra học thuyết về Trí Thông minh Đa dạng gồm 7 trí thông minh. Năm 1996 ông tiếp tục đưa ra thêm Trí thông minh về tự nhiên. Theo Howard Gardner, Trí Thông minh Đa dạng cho thấy mỗi con người có khả năng biểu đạt tri thức của mình theo 8 cách khác nhau và học theo cách tốt nhất như thế […]

Chi tiết »
0961362606