Trung tâm Bé Thông Minh tuyển dụng Giáo viên dạy Toán

tuyển giáo viên dạy toán

Thời hạn tuyển dụng: 30/06/2020 Tuyển dụng giáo viên dạy toán với các yêu cầu sau: Giảng dạy môn Toán tư duy cho Mẫu giáo và Tiểu học theo chương trình và yêu cầu của trung tâm theo phương pháp lấy học sinh làm trung tâm, học kết hợp với thực hành và trải nghiệm. Liên lạc và báo cáo tình hình học tập của học sinh Tham gia […]

Chi tiết »
0961362606