Nội dung Toán mẫu giáo – Phần 2

4. Học đo lường trong Toán mẫu giáo Ở mẫu giáo, trẻ được giới thiệu về độ dài và phép đo độ dài bằng cách đo lường và so sánh trực tiếp. Khi trẻ so sánh các đồ vật để xác định đâu là thứ dài nhất, trẻ thảo luận và nhận thức được ý nghĩa quan trọng của sự chính xác trong đo lường và việc chọn […]

Chi tiết »
0961362606