Bảo Nam có ý thức học tập rất tốt

Ở lớp học MathKids, Bảo Nam là một học sinh ngoan, có ý thức học tập tốt. Khi cô giáo hướng dẫn, con luôn chú ý lắng nghe nên nắm bắt được ngay tinh thần của bài toán. Con biết cách quan sát nên các bài toán tìm hình đúng quy luật con luôn thực hiện được. So với những ngày đầu Bảo Nam đã tiến bộ hơn rất nhiều.

Lượt đọc: 384